Plaç de devolució

Els terminis que a continuació es detallen començaran a comptar des del lliurament de la comanda:

 • 15 dies naturals
 • El producte ha d'estar sense utilitzar i en perfectes condicions. Incloent accessoris, documentació i embalatge original, en cas contrari el bé sofrirà una depreciació. Conforme a les excepcions al Dret de Desistiment regulades en l'RDL 1/2007, no s'admetrà la devolució d'aquells productes fabricats a mesura (personalitzats)..

Només seràs responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Una vegada rebuda la mercaderia en els nostres magatzems, i prèvia comprovació de l'estat d'aquesta, es procedirà al reintegrament del seu import en els termes establerts en l'RDL 1/2007, conforme a la modalitat de pagament realitzada pel client, excepte pagament en efectiu, que es reintegrarà mitjançant transferència bancària.

Procediment

Per a realitzar la seva devolució, pots utilitzar qualsevol d'aquests medis:

 1. a) Gratis a la botiga de RIFE DISTRIBUCIONES ONLINE SL (C/ Plom, 30. Pol. Ind. Riu Clar. 43006 Tarragona)
 2. b) Per telèfon en el 977 35 35 52.
 3. c) Per correu electrònic a la direcció info@gimnasticdetarragona.shop.
 4. d) Utilizant el formulari de desistimient que pots descarregar-te aquí, i que podràs remitir també per correu electrònic a la direcció info@gimnasticdetarragona.shop. En aquest cas hauràs de posar en l'assumpte FORMULARI DE DESISTIMIENT.

Dret de Desistiment

L'usuari disposarà de 14 dies hàbils per a ejercir el seu dret de desistimient, a comtar des de la data de recepció de l'article adquirit en el domicili del client.

L'exercici d'aquest dret no implicarà cost algún per a l'usuari a excepció dels costos de transport derivats de la devolució de l'article a les instal·lacions de gimnasticdetarragona.shop que correran a càrreg del comprador.

La devolució de les quantitats abonades per l'usuari es farà efectiva en un plaç no superior a 15 dies a comptar des de la data de desistimient. Per a exercir el su dret de desistiment l'usuari pot utilitzar qualsevol medi admès en dret. No s'admeten devolucions en consumibles ni en productes fabricats a mida.

No es realitzen canvis ni devolucions de material trencat passats tres dies després de rebre el material.

 

Excepcions al dret de desistimient

El dret de desistiment no serà aplicable a:

 • a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 • b) El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 • c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats
 • d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa (aliments, flors, cistelles de fruita...).
 • e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament
 • f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.
 • g) El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real dels quals depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.
 • h) Els contractes en els quals el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l'empresari que li visiti per a efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l'empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per a efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment ha d'aplicar-se a aquests serveis o béns addicionals.
 • i) El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeos precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.
 • j) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material.
 • k) No s'admetran devolucions dels medicaments veterinaris una vegada hagin estat dispensats i lliurats al comprador, excepte d'aquells que hagin estat subministrats per error, no es corresponguin amb la comanda, hagin estat danyats durant el transport, existeixi sobre ells una alerta per defectes de qualitat o per raons de farmacovigilància veterinària, o quan sigui precisa la retirada dels mateixos d'acord amb el que es preveu en el Reial decret 1246/2008, de 18 de juliol

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password