Protecció de dades Rife Distribuciones Online SL

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el que disposa la Llei Orgàni-ca de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. Rife Distribuciones Online SL es compromet a guardar la màxi-ma reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Klever Software y Sistemas, SL estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password