Protecció de dades personals

En relació amb les dades personals facilitades pel/per la Client durant el procediment de compra dels Productes, FUTBOL EMOTION, en la seva condició de Responsable del Tractament, els tractarà amb la finalitat de gestionar la venda i entrega dels Productes contractats a través de la Web, així com, si escau, per remetre comunicacions informatives al/a la Client mitjançant anàlisis automatitzades personalitzades. [1]

El/La Client podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió o altres mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a protecciondatos@futbolemotion.com .

En cas que el/la Client vulgui més informació de la Política de Privadesa, pot consultar-la a través de l'enllaç: http://www.infoprotecciondatos.eu/p7142018/ 

[1] L'existència de “ decisions automatitzades ” (decisions basades únicament en el tractament automatitzat sense intervenció humana), inclosa l'“ elaboració de perfils [1] , obliga a haver d'informar sobre la lògica aplicada , així com la importància i les conseqüències previstes del tractament esmentat per als interessats; així mateix, hauríem d'habilitar un consentiment específic sobre això que podria incloure's en el procediment de compra quan s'acceptin les CCGG

Responsable del Tractament       

PORTEROMANIA, SL (FUTBOL EMOTION)

Domicili social: Plataforma Logística de Saragossa Carrer Turiaso, 27, Naus 90-94 50197 Saragossa

NIF núm. B-50907229

DPD: protecciondatos@futbolemotion.com

Finalitats del tractament: Gestionar la venda dels productes adquirits a través de la Web i remetre al/a la Client comunicacions informatives sobre FUTBOL EMOTION, els seus productes, ofertes i novetats que puguin ser d'interès en base a anàlisis automatitzades personalitzades.

Legitimació: La base legal per al tractament de dades és l'execució de la relació contractual derivada de la contractació dels productes i, si escau, el consentiment explícit per remetre comunicacions informatives mitjançant anàlisis automatitzades personalitzades.

En els formularis de la Web caldrà que el/la Client empleni els camps requerits com a “obligatoris”. Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerides, podria implicar la impossibilitat de dur a terme la contractació dels productes sol·licitats i de l'enviament de les comunicacions informatives. El/La Client haurà de comunicar les seves dades personals actuals i correctes per tal que la informació continguda als seus fitxers estigui actualitzada i sense errors.

Termini de conservació: Després de la finalització de la relació contractual, les dades personals del/de la Client es conservaran per FUTBOL EMOTION durant el termini legal previst per la normativa vigent (especialment, en matèria fiscal, comptable i civil).

Destinataris: Les dades podran comunicar-se a les entitats financeres o plataformes de pagament previstes en el procediment de contractació del Web i, si escau, a les administracions públiques en els supòsits previstos legalment. Així mateix, les dades podran estar allotjades en entitats de fora de la Unió Europea, en condicions de seguretat i confidencialitat, de conformitat amb les garanties jurídiques corresponents, sobre les quals es pot obtenir informació a través del correu protecciondatos@futbolemotion.com .

Drets: El/La Client podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i, si escau, a revocar el consentiment atorgat, mitjançant el enviament d'un correu electrònic a protecciondatos@futbolemotion.com

En cas que no obtingueu una resposta satisfactòria o desitgeu més informació sobre qualsevol d'aquests drets, podreu acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es ) .

Mesures de Seguretat: FUTBOL EMOTION té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.